Kurumsal Ana Güvenlik Politikası

Şirketimiz, diğer çağdaş şirketler gibi, bilgiye önemli ölçüde ihtiyaç duymaktadır ve şirket amaçları ve değerleri doğrultusunda bu bilgileri kullanarak üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Hızla gelişen bilişim teknolojilerinin kullanımıyla artan güvenlik açıkları ve buna bağlı yeni tehditlere karşı bilgi güvenliği sağlamak, iş sürekliliğini sürdürmek ve iyileştirmeye yönelik kuruluş içindeki riskleri minimuma indirmek amacıyla, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini (BGYS) tüm süreçlerde hayata geçirmek ve sürekliliği sağlamayı hedefliyoruz.

Bu nedenle:

 • »Bilgi güvenliği ve iş sürekliliği riskleri kabul edilebilir bir seviyede tutulacaktır;
 • »Bilgi güvenliğinde üç temel bileşenden söz edilir. Bunlar,

  Gizlilik - Hassas bilgilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması,
  Bütünlük - Bilginin doğru ve eksiksiz olmasının sağlanması,
  Erişilebilirlik – Bilginin ihtiyaç duyulduğu anda kullanıcının kullanımına hazır olacağının garanti edilmesi olarak tanımlanır.
 • »Kurumsal, fiziksel, çevresel, gelişen teknolojiye bağlı değişikliklerden ve üçüncü taraf kullanımından kaynaklanan riskler değerlendirilecektir ve uygun şekilde yönetilecektir;
 • »Kurumsal ve müşteriye ait bilgi gizliliği güvence altına alınacaktır. Gizli bilgi (nasıl ve nerede depolanmışsa) izinsiz erişime karşı korunacak ve bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir. Bilgi, yalnızca yetkilendirilmiş iş prosesleri, çalışanlar, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflara, gerekli görüldüğünde ulaşılabilir olacaktır. İlgili taraf gereklilikleri (yasal ve mevzuata dayalı gereklilikler dahil) karşılanacaktır;
 • »Bilginin korunması, misyon kritik faaliyetlerine ilişkin iş sürekliliği planları oluşturulurken, sürdürülürken, test edilirken veya başlatılırken dikkate alınacaktır;
 • »Bilgi güvenliği eğitimi tüm çalışanlara ve tedarikçilere verilir;
 • »Tüm bilgi güvenliği ihlalleri(gerçek veya şüphelenilen) BORÇELİK PostIT çağrı sistemi üzerinden Bilgi Güvenliği İhlali Olayı olarak rapor edilecek ve BGYS Kurulu tarafından araştırılacaktır.

Tüm çalışanlarımız, bu dokümanda belirtilen hükümlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Söz konusu hükümlerin yerine getirilmediği durumlarda personel Borçelik Disiplin Kuruluna sevk edilir. Verilecek ceza, bu kurul tarafından belirlenir.

A.Kerem ÇAKIR / Genel Müdür

Şubeleri Harita
Üzerinde Görüntüle
İstanbul
Bursa
Manisa
Adana
 • Sosyal Ağlar
 • Kerim Çelik’te Kariyer
Kerim Çelik Borçelik’in Tescilli Markasıdır.
Copyright © 2016
Copyright © 2016 Borusan Holding FooterLine